Skip to main content

فارسی Farsi - Persian

Information on COVID-19 (coronavirus) to keep you and your community safe.

به ما کمک کنید تا جلوی شیوع را بگیریم

با آب و صابون، یا یک ضد عفونی کننده دست، به مدت 20 ثانیه دستهایتان را کاملاً تمیز کنید.

وقتی عطسه یا سرفه م یکنید بینی و دهانتنان را با دستمال کاغذی یا آرنج خمیده خود بپوشانید. دستمال کاغذی را در زباله دان بیندازید.

از تماس نزدیک با هر کسی که عوارض شبه سرماخوردگی یا آنفلوآنزا دارد اجتناب کنید.

اگر بیمار هستید در خانه بمانید.

Top of page