Skip to main content

Hrvatski Croatian

Information on COVID-19 (coronavirus) to keep you and your community safe.

Pomozite nam da zaustavimo širenje

  • Temeljito perite ruke, najmanje 20 sekundi, sa sapunom i vodom ili preparatom za čišćenje ruku koji se bazira na alkoholu.
  • Kad kašljete ili kišete, prekrijte nos i usta papirnatom maramicom ili savinutim laktom. Maramicu bacite u kantu za smeće.
  • Izbjegavajte direktan kontakt s bilo kime tko ima simptome prehlade ili gripe.
  • Ostanite kod kuće ako ste bolesni.
Top of page