Skip to main content

کورمانجی Kurmanji

Information on COVID-19 (coronavirus) to keep you and your community safe.

Alîkariya me bikin belavbûn rawestînin

  • Destên xwe bi tevahî paqij bikin herî kêm 20 sanye bi sabûn û avê, an bi dermanê paqijîyê alkoldar ve destên xwe dihev din.
  • Kep û devê xwe bigrin dema bikoxin an bipişkin bi klînikis î an bi enîşka xwe.klînikis î dûr bavêje zibil î.
  • Têkiliya nêzîk dûr bikin bi kesekî re sarma an annîşaneyên wek-Înfluenzeya hebe.
  • Li malê bimîne eger tu nexweş î.
Top of page