Skip to main content

Kiswahili Swahili

Information on COVID-19 (coronavirus) to keep you and your community safe.

Tusaidie kuzuia kuenea

  • Safisha kabisa mikono yako kwa angalau sekondi 20 utumie sabuni na maji, au dawa yenye alkoholi ya mikono.
  • Funika pua na mdomo wako wakati unapokohoa na kupiga chafya kutumia tishu au kiwiko kilichokunjwa. Weka tishu katika chombo cha takataka.
  • Epuka kukaribiana na yeyote ambaye ana dalili zinazofanana na mafua pamoja na homa ya mafua.
  • Kaa nyumbani ikiwa wewe ni mgonjwa
Top of page